top of page
background.jpg

KÜTÜPHANE

faq.png

Karbon ayakizi hesaplamalarında kullanılan terminolojiyi öğrenmek isterseniz, aşağıda başlıklar halinde sıralanmış konulardan seçiminizi yapabilirsiniz.

 • Sera gazı etkisi nedir?
  Güneşten gelen ışın ve ışıklar atmosferden filtrelenerek geçer yer küreyi ısıtır yer küredeki ısı kaybı da atmosfer tarafından engellenir atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera gazı etkisi denir.
 • Sera gazı nedir?
  Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.
 • Karbon emisyonu belirsizlik hesabı nedir?
  Tüketilen enerji %100 doğrulukta raporlanmadığı için karbon emisyonu da doğru hesaplanamıyor ve hata payı oluşuyor. Bu hata payının +- olarak hangi aralıkta olabileceğinin hesaplanmasına denir.
 • Karbon ayak izi nedir?
  Karbon ayak izi, bir bireyin, kurumun veya ülkenin sürdürdüğü faaliyetler sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığıdır.
 • ISO 14064 standardı ile GHG Protokolü arasındaki farklar nelerdir?
  Sera Gazı Protokolü (GHG Protokolü) , küresel düzeyde GHG stoklarının envanterini ve yönetimini uyumlu hale getirmek için bir kılavuzdur. Kamu ve özel sektör operasyonlarından kaynaklanan emisyonları ölçmek ve azaltmak için uluslararası bir çerçeve sağlar. Bir standart olarak tasarlanmadığı için GHG Protokolü denetlenemez. Sera gazı emisyonlarının envanterinin çıkarılması için faydalı olmakla birlikte, sertifikalandırılabilmesi için ISO 14064 standardı ile desteklenmesi gerekmektedir. Standardın uygulanması, emisyon azaltımları açısından da faydalıdır ve beraber değerlendirilmeleri önem arz eder.
 • Sürdürülebilirlik nedir?
  Sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ve tehlikeye atmadan daha yaşanabilir bir gezegen bırakmayı amaçlamaktır.
 • Net sıfır emisyon ne demek?
  Net sıfır emisyon, insan faaliyetleri ile atmosfere saldığımız sera gazının, insan faaliyetleri ile tuttuğumuz ya da yakaladığımız sera gazı miktarına denk gelmesidir.
 • Karbon emisyonu kapsamları nelerdir?
  Kapsam 1 ve 2, bir şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği emisyonlardır. Kapsam 3 emisyonları ise şirketin faaliyetlerinin bir sonucudur ancak sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen kaynaklardan meydana gelir. Kapsam 1 Emisyonları: Bir şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan meydana gelen doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2 Emisyonları: Bir şirketin ithal ettiği veya satın aldığı ve kullandığı enerjiyi üretirken dolaylı olarak neden olduğu emisyonlardır. Kapsam 3 Emisyonları: Şirketin kendisi tarafından üretilmeyen, sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanan faaliyetlerin sonucu değil, değer zincirinde meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları içerir.

İletişim

E-Posta

Takip Edin

0850 2411525

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

Kemal Nehrezoğlu Cad. GOSB Teknopark Hightech Binası Kat:1 B9 GEBZE / KOCAELİ

bottom of page